Spectrum grunt

Spectrum grunt
  • głęboko penetruje
  • na zewnątrz i do wewnątrz
  • zabezpiecza przed wilgocią

Wodna dyspersja gruntująca do powierzchni betonowych, cementowych, podłoży gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynków wapiennych, cementowo-wapiennych itp., użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz.
Wzmacnia i zabezpiecza podłoże przed wilgocią, zwiększa przyczepność farb i klejów do podłoża.

Podłoża pod farby, kleje, tynki, jastrychy, szpachlówki, posadzki.

Dobrze oczyścić powierzchnię. Dwukrotnie smarować pędzlem lub
nanosić wałkiem. Do pierwszego gruntowania można stosować emulsję
rozcieńczoną wodą w stosunku 1 : 1. Podłoża szczególnie chłonne
można gruntować powtórnie, poprzecznie do poprzedniej warstwy.

  • 5 L

    5 L

98 dostępnych

14,39 zł